Fit & Slank

  Carla Klootwijk - HERBALIFE onafhankelijk distributeur


Privacy Verklaring

Algemeen

Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via onze web site verschaffen. Het doel van deze Privacy Verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door Fit & Slank en/of andere personen of entiteiten met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

Het verzamelen van informatie

Middels deze web site kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke herkenbare informatie op te geven, (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres, enz.). Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren, om klantenservice te verlenen, om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen van producten waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn, en om uw bestelling uit te voeren. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke herkenbare informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke herkenbare informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven. Wij kunnen ook niet-persoonsgebonden herkenbare informatie van u verzamelen wanneer u de web-site bezoekt, (zoals bijvoorbeeld uw IP adres, browser type, domein-naam, enz.). Deze informatie wordt in zijn totaliteit verzameld en geanalyseerd om het functioneren van de web site en de inhoud ervan te verbeteren.

Gebruik van Informatie

Wij gebruiken de informatie welke is verzameld over u, voor verschillende interne doeleinden, onder andere voor het bevestigen en uitvoeren van uw order, het toevoegen van u in onze e-mail abonnee lijst, het analyseren van trends en statistieken, het verbeteren van werking van de site, het ontwerpen en samenstellen van de inhoud van de web site, en het sturen van informatie. Wij hebben de mogelijkheid om de informatie welke wij over u verzamelen, vrij te geven wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, contact te zoeken met hen, dan wel wettelijke actie te ondernemen jegens dezen, indien deze personen of entiteiten u, ons of anderen schade zouden kunnen toebrengen. Wij hebben ook de mogelijkheid om uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet zulks vereist.

Veiligheid

Wij nemen stappen welke in alle redelijkheid verwacht mogen worden van ons om zeker te stellen dat de persoonlijke persoonlijke informatie die wij verzamelen over u, accuraat, actueel, en beveiligd blijft. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van gegevens over het Internet 100% veilig is, en ofschoon wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de volledige veiligheid daarvan garanderen of daarvoor instaan. Omdat veiligheid even belangrijk is voor ons als het is voor u, zullen wij nieuwe technologische ontwikkelingen, welke ontworpen worden om de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te helpen verzekeren, blijven volgen en deze aannemen voor zover dit van toepassing is.

Vragen of opmerkingen

Niettegenstaande de verstrekker van de zakelijke opportuniteit en de producten (maaltijdvervangers, voedingssupplementen en huid- en haarverzorgingsproducten)  van HERBALIFE INTERNATIONAL (NETHERLANDS) B.V., Postbus 5017
5800 GA Venray, Nederland, wordt bovenstaand verstrekt en verdeeld door ons als Onafhankelijk Distributeur van Herbalife. Transacties worden derhalve uitgevoerd door ons als zelfstandige.
Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande deze Privacy Verklaring, neemt u dan a.u.b. via email met ons contact op (zie CONTACT informatie).


CONTACT | PRIVACY VERKLARING | ALGEMENE VOORWAARDEN 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan fit-slank@wellnesswebworks.com
Copyright 2009 - Wellness Web Works
Herbalife foto's en productverwijzingen zijn exclusief eigendom van Herbalife International