Fit & Slank

  Carla Klootwijk - HERBALIFE onafhankelijk distributeur


Leveringsvoorwaarden en Garantie

 

Levering

Wij doen ons best na ontvangst van betaling nog dezelfde dag uw pakketje aan TPG Post aan te bieden, zodat u het in principe de volgende dag in huis heeft!

Begeleiding

Wij verkopen geen producten, maar resultaat! Daarom vinden wij het belangrijk u te begeleiden naar uw doel. 
Statistieken hebben aangetoond dat de meest succesvolle methode van afslanken wordt gerealiseerd met maaltijdvervangende producten én begeleiding. Wekelijks (of later evt. eenmaal in de veertien dagen) bekijken we met u uw voortgang, kunnen we u helpen met tips en beantwoorden we al u vragen.

30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie

Wij zijn ervan overtuigd dat Herbalife u de beste, gezondste en meest gezonde mogelijkheid biedt uw doel te bereiken. Wij verwachten uiteraard wel dat u zich dan ook aan het programma en onze adviezen houdt om dat te bewerkstelligen!
Heeft u desondanks het idee dat Herbalife u niet heeft gebracht wat u ervan verwacht had, dan kunt u gebruiken maken van onze 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Hiermee overtreffen we ruimschoots de door het Burgerlijk wetboek voorgeschreven mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen 7 dagen te ontbinden.
Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, gelden de volgende voorwaarden:
- De betaling van de producten moet hebben plaats gevonden binnen de aangegeven betalingstermijn.
- U dient binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten (bij een heel pakket ook ook de evt. ontvangen artikelen).
- Bij de geretourneerde producten dient u schriftelijk aan te geven dat u gebruik wilt maken van de 30-dagen-geld-terug-garantie, voorzien van uw handtekening. Indien niet reeds op de factuur aangegeven, dient u ook uw adresgegevens te vermelden, daar wij aan Herbalife de gegevens doorgeven van iemand die gebruik wenst te maken van de geld-terug-garantie.
- U dient de ingevulde vorderingen-staat die wij alle aan alle klanten ter beschikking stellen (en welke de basis vormt voor onze begeleiding naar u) ingevuld mee retour te zenden.

Uw aankoopbedrag, minus de verzendkosten die wij als bedrijf hebben gemaakt om de producten naar u toe te sturen, zal binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening
worden bijgeschreven.

Privacy Reglement

Alle gegevens en informatie die u ons verstrekt voor het doen van een bestelling en tijdens de begeleiding, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking worden gesteld.


Betalingscondities

In principe worden alle bestellingen contant bij afhalen voldaan, d.m.v. uw credit card (met uw toestemming), of vooruit overgemaakt op onze rekening.

Indien anders wordt overeengekomen met ons, dient de betalingstermijn uitdrukkelijk in acht te worden genomen. 
Indien niet op tijd wordt betaald, bent u rente verschuldigd. 
Als na herinnering betaling uitblijft, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incasso-bureau. Alle daaruit voortkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

 


CONTACT | PRIVACY VERKLARING | ALGEMENE VOORWAARDEN



 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan fit-slank@wellnesswebworks.com
Copyright © 2009 - Wellness Web Works
Herbalife foto's en productverwijzingen zijn exclusief eigendom van Herbalife International